Kameň v záhrade vieme využiť na mnoho spôsobov.

ŚLAPÁKY - používame ak chceme prepojiť terasu so záhradou a nepotrebujeme vyložiť plynulý chodník. Rozmiestnime ich na šírku kroku, a vyberáme kamenné platne väčšej plochy. Cena pokládky je 2 euro/ks.


CHODNÍKY A TERASY - kameň ukladáme rovnejšou plochou nahor, aby sme dosiahli pochôdznu plochu. Lôžko môže byť štrkové, alebo betónové. Začíname väčšími platňami a medzery vypľňame menšími, ktoré otesáme podľa potreby.

Pri pokládke do štrku špárujeme jemnejším štrkom a pri pokládke do betónu maltou na druhý deň. Cena práce za m2 je 15 euro.


OBKLADY A DLAŽBY - Na obklad používame kameň hrúbky 1-3cm,na dlažbu 4-8 cm,podľa miery zaťaženia.Pri dlažbe využívanej len na chodenie ukladáme kameň do zhutneného lôžka.

Pri dlažbe pre autá pripravíme podklad ako pri zámkovej dlažbe,t.j.15cm makadam,8cm štrk 8/16 a 5cm štrkové lôžko 4/8,alebo 0/4,do ktorého kameň kladieme.

Cena práce-obklad:25 euro/m2 pri väčšej súvislej ploche,30 euro/m2 pri stlpikoch,schodoch a pod.


SUCHÉ MÚRIKY - Kameň ukladáme na plocho na seba,peknou hranou do pohľadovej strany.Do jednotlivých radov vyberáme kameň približne rovnakej hrúbky.Suchý múrik na spevnenie svahu ukladáme v 30 stupňovom uhle naklonemnom do svahu a prihŕňame zo zadnej strany zemou.

Maximálna výška sa doporučuje 50 cm,pri vyšších múrikoch je nutné murovnie do malty.Cena práce je 25 euro/m2 pohľadovej plochy.